مجموعه: اخبار
تاریخ انتشار 13 دی 1394 تعداد بازدید: 690
چاپ

 

بنام انکه پاهایمان را توان رفتن و رسیدن داد

همنورد گرامی سرکار خانم لیلا(فاطمه)نصرایستادن قهرمانانه شمابرسکوی نخست مسابقات کشوری دوی کوهستان بانوان در جام توچال در دی ماه 94 مایه افتخار گروه کوهنوردی چکاد ونیز مایه مباهات جامعه کوهنوردی اصفهان می باشد .همیشه کوهنورد و هماره قهرمان باشید.