نگارش یافته توسط Super User مجموعه: مطالب آموزشی
تاریخ انتشار 17 مهر 1390 تعداد بازدید: 1533
چاپ

فهرست نوارهاي تصويري و لوح هاي فشرده

 

رديف

عنوان

كد

ملاحظات

الف- آموزشي

1

آموزش سنگ ويخ(مسنر)و سنگنوردي طبيعي(ادلينگر)-اسكي

1و2

دو نسخه-VHS

2

سنگنوردي در طبيعت و مسابقه داخل سالن

7

VHS

3

كارآموزي سنگنوردي-ويرايش شهريور 84

44

CD متن

4

مسابقات داخل سالن(1988)

3

VHS

5

مسابقات داخل سالن (1992)

4

VHS

6

چند فيلم كوتاه سنگنوردي خارجي ( 2010 )

182

DVD

7

آموزش سنگنوردي- تكنيك ( به زبان انگليسي )

190

DVD فيلم

8

آموزش سنگنوردي- تاكتيك ( به زبان انگليسي )

191

DVD فيلم

9

پنج فيلم جالب سنگنوردي ( به زبان اصلي )

192

DVD فيلم

10

چند صعود زيبا و دشوار ( به زبان اصلي )

193

DVD فيلم

11

چند فيلم كوتاه و بلند سنگنوردي ( به زبان اصلي)

194

DVD فيلم

12

گفتگوي تلويزيون فارسي بي بي سي با اسماعيل كهرم پيرامون محيط زيست ايران

188

CD فيلم

ب- گزارشي و سينمايي

1

صخره نورد ( سينمايي )

8

VHS

2

كي 2 ( سينمايي )

9

VHS

3

صعود تيم ايتاليا به قله K2

12

VHS

4

شهر سوخته (كار ميراث فرهنگي )

39

CD فيلم

5

برخي برنامه هاي اجرا شده شركت سرزمين خورشيد

57

CD فيلم و عكس

6

شهر كاتماندو و برنامه هيملونگ ( بهار 86 )

63

CD فيلم و عكس

7

در هواي رقيق ( سينمايي )

65

DVD فيلم

8

دیدنی های استان چهار محال و بختیاری ( کار میراث فرهنگی )

77

CD فيلم

9

ارگ بم

86

CD فيلم

10

بیشاپور ( کار شبکه 4 صدا و سیما )

102

CD فيلم

11

کازرون دیار کهن

103

CD فيلم

12

کازرون دیار کهن

104

DVD فيلم

13

پاسارگاد ( همراه با بروشور معرفی )

105

CD فيلم

14

فيلم ها و تجهيزات PETZL- قسمت دوم

121

DVD فيلم

15

فيلم مستند صعود به قله مانسلو ( سرزمين خورشيد- 1388 )

162

CD فيلم

16

فيلم مستند قله پوبدا ( رضا نظام دوست- شبكه 4 )

198

DVD فيلم

17

فيلم مستند قله برودپيك ( رضا نظام دوست- شبكه 4 )

199

DVD فيلم

18

فيلم مستند قله نانگا پاربات ( رضا نظام دوست- شبكه 4 )

202

DVD فيلم

19

پنجمين قرباني غار پراو ( كاري از يوسف سورني نيا )

205

DVD فيلم

20

گزارش چند برنامه كانون كوهنوردان اوراز مهاباد

219

DVD فيلم

ج- برنامه هاي گروه

1

دره آتشگاه ( پاييز 1372 )

6

VHS

2

کوه کبود - غار نخجير

10

VHS

3

غارنوردي ( برنامه مشترک با عفاف شيراز-1382 )

16

CDكوچك

4

علم كوه ( مرداد 83 )

38

CD فيلم

5

پاكسازي كركس ( خرداد 84 )

17

CD عكس-دو نسخه

6

قله كل قدويس دنا (مرداد 84 )

19

CD فيلم-دو نسخه

7

كاهكده ( شهريور 84 )

37

CD فيلم

8

قله دري ( آبان 84 )

22

CD عكس

9

كوير انارك ( آذر 84 )

20

CD عكس

10

كوير انارك ( آذر 84 )

36

CD عكس و فيلم

11

بخشاب سالدوران ( آذر 84 )

41

CD عكس

12

قله هشتاد ( بهمن 84 )

23

CD فيلم

13

قله هشتاد ( بهمن 84 )

24

CD عكس

14

سالدوران ، سياه كوه و كرگز ( پاييز و زمستان 84)

25

CD عكس

15

اولين دوره مسابقه سنگنوردي سالني داخلي گروه ( اسفند 84 )

26

CD فيلم

16

قله سياه كوه ( بهمن 84 )

27

CD عكس

17

ايران گردي و قله نچف ( فروردين 85 )

28

CD عكس

18

جنگل پيمايي در استان گلستان 1و2و3 ( خرداد 85 )

29و30و 34

CD فيلم

19

جنگل پيمايي،آسمان كوه،آب دام دام و قله چنگي ( بهار 85 )

31

CD عكس

20

آسمان كوه( بهار 85 )

33

CD فيلم

21

قله دري و بخشاب دو برار( بهار و تابستان 85 )

32

CD عكس

22

جنگل پيمايي در استان گلستان ( خرداد 85 )

35

CD عكس

23

غارنوردي-شازند اراك ( مرداد 85 )

40

CD عكس و فيلم

24

بازآموزي كوهنوردي ( مرداد 85 )

42

CD عكس

25

نرگس ها به سه هزار ( مرداد 85 )

46

CD فيلم

26

ارسباران و قلعه بابک ( شهريور 85 )

43

CD عكس

27

چشمه ناز، دماوند جنوبي و هشتاد ( تابستان 85)

45

CD عكس

28

قلل هشتاد،پيارو و دوبرار ( تابستان وپاييز85 )

47

CD عكس

29

سبلان ( آبان 85 )

48

CD عكس

30

قله شن لی ( آبان 85 )

49

CD عكس

31

قلل پيارو-دوبرار ديناران-سبلان و ماش(پاييز 85)

50

CD عكس

32

قله ميل فرنگي و كوير گاوخوني(پاييز 85)

51

CD عكس

33

قله ميل فرنگي(پاييز 85)

69

CD عكس

34

كوير گاوخوني و غار خاصه تراش(پاييز 85)

52

CD عكس

35

غار خاصه تراش يا آب بيد(پاييز 85)

53

CD عكس

36

غار سراب و غار آب بيد(پاييز 85)

71

CD عكس

37

قلل الوند و كلاغ لان( دي 85 )

54

CD عكس

38

كوير دق سرخ و كوه ميل( دي 85 )

55

CD عكس

39

قله كركس از كشه ( بهمن 85 )

56

CD عكس

40

قله كلاه قاضي فريدون شهر ( اسفند 85 )

61

CD عكس

41

قله دروچمن (بهار 86)

58

CD عكس

42

تنگ رغز- داراب (بهار 86)

59

CD فيلم

43

تنگ رغز- داراب (بهار 86)

60

CD عكس

44

قله ميل فرنگي (بهار 86)

62

CD عكس

45

غار پريان ( خرداد 86 )

64

CD عكس

46

قله كرگز ( بهار 86 )

66

CD عكس

47

تنگ رغز و كاسه تراشان ( بهار 86 )

67

CD فيلم و عكس

48

تنگ رغز و كاسه تراشان ( بهار 86 )

68

DVD فيلم و عكس

49

قلل سولک ، تمندر و سفيدکوه ( تابستان 86 )

70

CD عكس

50

قلل نول ( مرداد 86 )

78

CD عكس

51

راه پیمایی سر پیر به معدن ( شناسایی، مرداد86)

74

CD عكس

52

قله کرکس از اوره به کشه ( شهریور 86 )

79 و 82

CD عكس

53

قله دماوند از غربی ( شهریور 86 )

75

CD فيلم و عكس

54

قله دماوند از غربی ( شهریور 86 )

76 و 94

CD عكس

55

راه پیمایی آبشار آب سفید به پل گوه(مهر 86)

80

CD فيلم و عكس

56

قله میل فرنگی ( آبان 86 )

89

CD عكس

57

جنگل سرکلاته بندر ترکمن، آبشار شیرآباد(آبان86)

81

DVD فيلم و عكس

58

جنگل سرکلاته بندر ترکمن، آبشار شیرآباد(آبان86)

87

CD فيلم

59

جنگل سرکلاته بندر ترکمن، آبشار شیرآباد(آبان86)

88

DVD فيلم

60

قله شاه کوه به گردنه آب نیل ( آذر 86 )

83

CD عكس

61

گشایش مسیر مهر ( سال 86 )

84

CD عكس

62

راه پیمایی حاشیه زاینده رود ( آذر 86 )

90

DVD فيلم

63

صعود زمستانه قله ماش دنا ( دی ماه 86 )

91

CD عكس

64

کرکس - قله شاهین ( بهمن 86 )

97

CD عكس

65

صعود زمستانه قله میان سه چال ( بهمن 86 )

92

CD عكس

66

شاه کوه ( لاتاریک-نی-باباعبدالله اسفند 86 )

93

CD عكس

67

ایرانگردی - داراب و کازرون ( نوروز 87 )

99 و 100

دو عددCD عكس و فیلم

68

درب کلات به کاهکده ( فروردین 87 )

95

CD فيلم و عكس

69

درب کلات به کاهکده ( فروردین 87 )

96

DVD فيلم و عكس

70

قله مافارون - بازفت ( اردیبهشت 87 )

106

CD عكس

71

غار پریان ( اردیبهشت 87 )

98

CD عكس

72

کرکس از بیدهند ( خرداد 87 )

101

CD عكس

73

قله حوض دال دنا ( تیر 87 )

107

CD فيلم و عكس

74

قله سهند ( تیر 87 )

108

CD عكس

75

قله دو زرد ( مرداد 87 )

110

CD عكس و فيلم

76

راه پيمايي گوكان به دورك ( شهريور 87 )

111

CD عكس و فيلم

77

راه پيمايي ونيزان - هيران - دورك ( مهر 87 )

113

CD عكس و فيلم

78

راه پيمايي شيرين آباد - ابر ( آبان 87 )

114

CD عكس

79

راه پيمايي شيرين آباد - ابر ( آبان 87 )

116

DVD فيلم و عكس

80

كوير ساغند و شهر خرانق ( آبان 87 )

122

CD عكس

81

دماوند- جنوبي- آذر 87 + خوربه- آذر 87 + اصلان داغي- اسفند 86

123

CD عكس و فيلم

82

راه پيمايي در جزيره هرمز ( آذر 87 )

124 و 125

دو عدد CD عكس

83

قله هفت تنان ( دي 87 )

126

CD عكس

84

بازآموزي يخ و برف در دالانكوه و صعود قله حوض دال دنا ( بهمن 87 )

127

CD عكس و كروكي

85

قله دماوند -جنوبي ( اسفند 87 )

128

CD عكس و فيلم

86

ايرانگردي ، ملكوه و هزار مسجد ( فروردين 88 )

133

DVD عكس

87

ايرانگردي ، ملكوه و هزار مسجد ( فروردين 88 )

132

DVD عكس و فيلم

88

كوه شيدان اصفهان ( فروردين 88 )

129

CD عكس

89

غار پریان ( فروردين 88 )

130

CD عكس

90

راه پيمايي در بازفت شمالي - للر (ارديبهشت 88)

137

CD عكس

91

تنگ رغز ( ارديبهشت 88 )

149

CD عكس

92

خط الرأس كامل فردان ( خرداد 88 )

131

DVD عكس و فيلم

93

صعود و پاكسازي كركس ( خرداد 88 )

134

CD عكس و گزارش

94

راه پيمايي دشت لار ( خرداد 88 )

135

CD عكس

95

صعود قله تاتارا - فريدون شهر ( تير 88 )

141

CD عكس

96

صعود قله كرپوش ( تير 88 )

136

CD عكس

97

قايق راني در رودخانه ارمند ( تير 88 )

138

DVD عكس

98

صعود قله چيرو ( تير 88 )

139

CD عكس و فيلم

99

دره نگار ( مرداد 88 )

155

DVD عكس و فيلم

100

راه پيمايي در اردستان : يادبود چهلمين روز فقدان زنده ياد محمد علي احساني ( مرداد 88 )

140

DVD فيلم

101

غار دنگزلو ( مرداد 88 )

142

CD عكس

102

دره اندرس ( مرداد 88 )

143

CD عكس

103

قاش مستان مرداد 88 - برفخانه مهر 88 - قره قاچ به جوزار مهر 88

152

DVD عكس

104

صعود قله سبلان ( شهريور 88 )

144

CD عكس و فيلم

105

صعود قله سبلان ( شهريور 88 )

146

CD عكس

106

صعود قله سبلان ( شهريور 88 )

147

CD عكس

107

صعود يخچال شمالي سبلان ( شهريور 88 )

150

CD عكس

108

فرود از دره و آبشار كر و دي كن ( شهريور 88 )

151

CD عكس

109

دماوند - شمالي ( شهريور 88 )

145

CD عكس

110

راه پيمايي قره قاچ به جوزار ( مهر 88 )

148

CD عكس

111

قايق راني در ارمند ( مهر 88 )

153

DVD عكس و فيلم

112

آب سفيد زرد كوه ( آبان 88 )

154

DVD عكس و فيلم

113

قلل فردان ، توره و پشندگان ( بهمن 88 )

156

CD عكس و فيلم

114

جزيره خارك ( بهمن 88 )

157

DVD عكس و فيلم

115

قله شاهين ( اسفند 88 )

158

CD عكس و فيلم

116

جنگل پيمايي در گرگان ( فروردين 89 )

160

DVD عكس و فيلم

117

راه پيمايي دامنه هاي جنوبي دنا ( فروردين 89 )

159

CD عكس

118

صعود قله برف انبار قم ( فروردين 89 )

161

CD عكس و فيلم

119

آبشار زرد ليمه بازفت ( ارديبهشت 89 )

187

DVD عكس و فيلم

120

صعود قله دره غول فريدون شهر (ارديبهشت 89)

163

DVD عكس

121

پيمايش بخشاب كركس ( خرداد 89 )

164

CD عكس و نقشه

122

پيمايش دره كمجل و غار دانيال ( خرداد 89 )

165 و 166 و 167

DVD عكس و فيلم ( 3 عدد )

123

صعود قله آوالان ( خرداد 89 )

168

DVD عكس

124

صعود قله موروگل دنا ( مرداد 89 )

169

CD عكس و فيلم

125

صعود قله قنبر كش زرد كوه ( مرداد 89 )

170

CD عكس

126

صعود قله و ديواره علم كوه ( مرداد 89 )

171

DVD عكس و فيلم

127

صعود قله دماوند- جنوب غربي ( شهريور 89 )

172

CD عكس و فيلم

128

صعود قله كازبك در گرجستان ( شهريور 89 )

173

CD عكس

129

صعود قله كازبك در گرجستان ( شهريور 89 )

175

DVD فيلم

130

سنگ كوتاه- كلاه قاضي ( شهريور 89 )

177

DVD عكس و فيلم

131

جنگل پيمايي در گرگان  ( مهر 89 )

184

DVD عكس و فيلم

132

صعود قله چال روغن فريدون شهر ( مهر 89 )

174

CD عكس

133

صعود قله چوبين فارسان ( آبان 89 )

176

CD عكس

134

پيمايش جزيره هندورابي ( آبان 89 )

179

DVD عكس و فيلم و گزارش

135

صعود قله شاه معلم ( آذر 89 )

178

CD عكس و فيلم

136

آبشار بادره و آبشار زرد ليمه ( آذر 89 )

180

CD عكس

137

آبشار بادره و آبشار زرد ليمه ( آذر 89 )

181

CD  فيلم

138

آبشار بادره و آبشار زرد ليمه ( آذر 89 )

183

DVD عكس و فيلم

139

آبشار بادره و آبشار زرد ليمه ( آذر 89 )

185

DVD عكس و فيلم

140

صعود قله دره كله ( دي 89 )

186

CD عكس

141

قله دره غول ( بهمن 89 )

189

CD عكس

142

ميعاد در بهار و ايرانگردي - آبشار شيوند و كوه آسماري ( نوروز 90 )

195

DVD عكس و فيلم

143

كوير مصر در خور و بيابانك ( فروردين 90 )

196

DVD عكس و فيلم

144

حاشيه زاينده رود ( ارديبهشت 90 )

207

CD عكس

145

پشتكوه فريدونشهر ( ارديبهشت 90 )

197

DVD عكس و فيلم- دو نسخه

146

قله توچال ( ارديبهشت 90 )

200

CD عكس

147

كار آموزي پيشرفته سنگنوردي ( ارديبهشت 90 )

201

CD عكس

148

كار آموزي برف مقدماتي (ارديبهشت 90 )

206

DVD عكس و فيلم

149

تنگ نول شمالي به جنوبي ( ارديبهشت 90 )

203

CD عكس

150

غار پريان ( خرداد 90 )

204

CD عكس

151

آلرم به گاوينك چال ( خرداد 90 )

208

DVD عكس و فيلم

152

الوند و كلاغ لانه ( خرداد 90 )

210

CD عكس

153

تيغه كول جنون ( تير 90 )

209

CD عكس

154

زمين شناسي غار-1 ( تير ماه 90 )

211

DVD  فيلم

155

زمين شناسي غار-2 ( تير ماه 90 )

212

DVD عكس و فيلم و متن

156

صعود قله سيالان ( تير 90 )

213

CD عكس

157

يخ و برف- آمادگي كازبك ( مرداد 90 )

214

CD عكس

158

تنگ دركش وركش- اردل ( مرداد 90 )

216

CD عكس

159

دماوند شمالي ( شهريور 90 )

215

CD عكس

160

دماوند شمالي ( شهريور 90 )

217

CD عكس و فيلم

161

صعود قله كازبك گرجستان ( شهريور 90 )

222

DVD عكس و فيلم

162

دالانكوه ( مهر 90 )

218

CD عكس

163

راه پيمايي بزنويد به سد ليرو ( مهر 90 )

220

CD عكس

164

صعود قله شن لي ( آبان 90 )

221

CD عكس

د- رويدادها و مناسبت ها

1

جشن دهمين سالگرد تاسيس گروه چکاد ( 1376)

11

VHS

2

همايش کوه و کوهنورد ( پارک صفه 1381 )

13

VHS

3

مسابقات خشك نوردي جام ققنوس ( تير 84 )

18

CD - دو نسخه

4

مجموعه عكس هاي سايت چكاد

21

CD عكس

5

نرم افزار یاس ( مذهبی , ورزشی و هنری ) به مناسبت نخستین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان

72 و 73

دو CD چند رسانه ای

6

یاد واره زلزله بم ( دی ماه 86 )

85

CD فيلم

7

صعود زمستانی قله گاوکشان به مناسبت هفتمین سال فعالیت باشگاه کوهنوردی آفاق گرگان ( زمستان 86 )

109

CD چند رسانه ای

8

مراسم تجليل از استاد جواد ترابي ( شهريور 87 )

112

CD عكس

9

يادواره بيستمين سال پايه گذاري گروه كوه نوردي چكاد كوهستان اصفهان ( مهر 87 )

115

CD چند رسانه اي

10

همايش سنگ نوردي در ديواره پليس راه اصفهان به مناسبت بيستمين سال پايه گذاري گروه كوه نوردي چكاد كوهستان اصفهان ( مهر 87 )

117

DVD فيلم

11

جشن بيستمين سال پايه گذاري گروه كوه نوردي چكاد كوهستان اصفهان ( مهر 87 )

118

DVD فيلم

12

جشن بيستمين سال پايه گذاري گروه كوه نوردي چكاد كوهستان اصفهان و همايش سنگ نوردي به همين مناسبت ( مهر 87 )

119

DVD عكس

13

جشن بيستمين سال پايه گذاري گروه كوه نوردي چكاد كوهستان اصفهان - فايل هاي اصلي

120

DVD داده